Son əlavə olunanlar

Mədəni irsimiz

Ərdəbil xalçası

Azərbaycanda xalçaçılıq nümunələrinin yarandığı ilk şəhərlərdən biri Təbrizdir. Təbriz xalçaçılarının toxuduqları ən məşhur xalçaçılıq nümunəsi “Ərdəbil xalçası”dır. Bu xalça uzun müddət dünyanın ən böyük xalçası olub. Uzunluğu 11,5 metr, eni 5,34 metr, ümumi sahəsi 61 kvadratmetr olan xalça dünyanın nadir xalçalarından biridir.

Asəf Cəfərovun sənət dünyası

Xalq rəssamı Asəf Cəfərov 1927-ci ildə Bakıda, İçərişəhərdə anadan olub. O, əvvəlcə Ə.Əzimzadə adına Rəssamlıq Məktəbinə, sonra isə Moskvada B.İ.Surikov adına Rəssamlıq İnstitutuna daxil ololub.      

Bakıda görkəmli şəxslərin ev-muzeyləri

Müxtəlif ölkələrə gedərkən hər birimiz adətən bir çox tanınmış muzey və qalereyalarla tanış oluruq.

Azərbaycanda heykəltəraşlıq sənətinin yaranması

Heykəltəraşlığın bugünkü mənzərəsinin yaranmasında Bakıda açılan rəssamlıq məktəbi və yerli kadrların SSRİ-nin müxtəlif mərkəzi şəhərlərində heykəltəraşlıq sənətinə yiyələnmələri böyük rol oynayıb.  

Azərbaycanda operanın yaranması

Opera (italyanca inşa, iş, əmək, məşğuliyyət deməkdir) teatr sənətinin ən mürəkkəb növlərindən biridir. 

Naxçıvan muzeyləri

Muzeylər milli mədəniyyət nümunələrinin qorunduğu məkandır. Naxçıvan Muxtar Respublikasını muzeylər diyarı da adlandırmaq olar. Burada 23 muzey, 1 muzeytipli müəssisə olan Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyası fəaliyyət göstərir. Muzeylərdə, ümumilikdə, əsas fond əşyalarının sayı 107776-dır.