Son əlavə olunanlar

Mədəni irsimiz

Bakıda görkəmli şəxslərin ev-muzeyləri

Müxtəlif ölkələrə gedərkən hər birimiz adətən bir çox tanınmış muzey və qalereyalarla tanış oluruq.

Azərbaycanda heykəltəraşlıq sənətinin yaranması

Heykəltəraşlığın bugünkü mənzərəsinin yaranmasında Bakıda açılan rəssamlıq məktəbi və yerli kadrların SSRİ-nin müxtəlif mərkəzi şəhərlərində heykəltəraşlıq sənətinə yiyələnmələri böyük rol oynayıb.  

Azərbaycanda operanın yaranması

Opera (italyanca inşa, iş, əmək, məşğuliyyət deməkdir) teatr sənətinin ən mürəkkəb növlərindən biridir. 

Naxçıvan muzeyləri

Muzeylər milli mədəniyyət nümunələrinin qorunduğu məkandır. Naxçıvan Muxtar Respublikasını muzeylər diyarı da adlandırmaq olar. Burada 23 muzey, 1 muzeytipli müəssisə olan Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyası fəaliyyət göstərir. Muzeylərdə, ümumilikdə, əsas fond əşyalarının sayı 107776-dır.  

Azərbaycan kəlağayısı

Azərbaycanda istehsalı qədimdən məlum olan kəlağayı ipək sapdan toxunmuş dördkünc formalı qadınlar üçün nəzərdə tutulmuş baş örtüyüdür. Azərbaycanın qərb zonasında buna “çarqat” da deyilir. 

Azərbaycanda toy adət-ənənələri

Bir xalqın tarixi kökünü, milli mənəviyyatını öyrənmək istəyiriksə, mütləq həmin xalqın milli adət-ənənələrinə nəzər salmalıyıq. Çünki milli adət-ənənələr hər bir xalqın milli mənəviyyatının zənginliyindən, irsindən, inkişafından və dəyərlərindən xəbər verir.