Son əlavə olunanlar

Qarabağ

Şuşa sənətkarlığı

Şuşa Azərbaycan sənətkarlığının müxtəlif sahələrinin daha çox inkişaf etmiş şəhərlərindən biri idi.

Çələbilər kəndində məscid-mədrəsə

Cəbrayılın Çələbilər kəndində yerləşən tikintisi XVI əsrə aid olan məscid-mədrəsə Məhəmməd İbn Hacı Qaraman Əhmədli tərəfindən hicri 1088, miladi 1678-ci ildə tikilib. Dini və dünyəvi elmlərin tədris edildiyi bu məscid-mədrəsədə din xadimləri, alimlər dərs deyiblər. 

Şuşanın müqəddəs ocaqları

Şuşa şəhərində 17-yə yaxın müqəddəs dini ocaq vardı. Adətən dini ocaqlar məscidlərin yanında yerləşirdi

Şuşa kitabxanaları

Qədim Şuşada tarixən ilkin kitabxanaların yaradılması, günümüzə qədər fəaliyyəti və inkişafı azərbaycanlılar tərəfindən həyata keçirilib.

Şuşanın təbiəti

“Şuşa İli” çərçivəsində Azərbaycan İstiqlal Muzeyi tərəfindən həyata keçirilən “Şuşa - Qarabağın dünəni, bu günü, sabahı” adlı layihəsi davam edir.

Şuşanın şəbəkə sənəti

Şuşaya gələn səyyahların qeydlərində göstərilirdi ki, bu şəhərin böyük evləri özünün abadlığı və vitrajlı pəncərələri-şəbəkələri ilə digər Qafqaz şəhərlərinin evlərindən fərqlənir.