Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Valentin Berestov. Leylək və Bülbül

Əvvəllər quşlar oxuya bilmirdilər. Bir dəfə onlar eşitdilər ki, uzaq ölkələrin birində qoca, müdrik musiqiçi yaşayır. O, arzu edənlərə oxumaq öyrədir. Quşlar Leyləyi və Bülbülü onun yanına göndərdilər.

İndoneziya nağılı. Niyə ayının quyruğu qısadır?

Bir dəfə Kançil (cücə maral) yuvasında oturub qoz-fındıq yeyirdi. Birdən bir pələngin ona yaxınlaşdığını gördü.

Gülarə Münis. Nar dənəsi

Qoca nar ağacı çox narahat idi. Düşmənin zirehli maşını daş hasarı vurub uçurandan sonra ağacı qüssə almışdı. Həmişə onu suvaran, qayğısını çəkən sahibini namərdlər öz evindən didərgin salmışdılar.

"Qələm və siçan". (Özbək xalq nağılı)

Biri var idi, biri yox idi, bir qələm və bir siçan var idi. Günlərin bir günü sahib Valijon qələmini masanın üzərində unutdu. Bu vəziyyətdən istifadə edən siçan yuvasından çıxdı və qələmi dişinə alıb cəld qaçdı.

Ağıllı sövdəgər

Əlişir atasını çox erkən itirmişdi. Həddi-büluğa çatanda o, Səmərqəndə oxumağa getdi. Aylar, illər keçdi. Əlişir təhsilini başa vurub yenidən doğma şəhərinə qayıtdı. O, atsız-ulaqsız, pay-piyada uzun yolu gələrkən çöldə bir çobana rast gəldi. Gördü ki, bu, onun atasının çobanıdır. Çoban da onu tanıdı, bir qab südə çörək doğrayıb Əlişirə verdi.

Çinar və taxta parçası

Meşədə bitmiş əzəmətli qoz ağacını kəsdilər. Qol-budaqlarını təmizlədikdən sonra gövdəsini dəzgahda yondular. Taxta parçalarından qapı və pəncərə çərçivələri hazırladılar.