Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Çil Çil beçə

Biri var idi, biri yox idi, ucsuz-bucaqsız düzənlikdə bir Çöltoyuğu var idi. Bu Çöltoyuğunun özü kimi çil-çil üç balası var idi.

Zahid Xəlil. Ballıcanın təzə tanışı

Ballıca ilə Qaraca az getdilər, çох getdilər, gəlib bir göy çəmənlikdə dincəldilər. Ballıca bir çiçəyin başına çıхıb yоllara baхmaq istədi ki, görsün qabaqda nə var, nə yох. О çiçəyin lap başında bir böcək gördü. Böcək оna baş əyib dedi:

Stanislav Breyer. Top dilə gəldi

Bir vardı, bir yoxdu, Petenka adlı bir oğlan vardı.

Pişik və siçan

Biri var idi, biri yox idi. Dünyada insanlar yox ikən pişiklər var idi. Xoruzlar dünyanı oyadır, aslanlar bütün heyvanları qoruyur, itlər ev tikir, qurbağalar kitab oxuyur, hörümçəklər kilim toxuyurdu.

Bala Sığırçın

Ana-sığırçın  Bala-sığırçını uçmağı öyrədirdi. Bala çox balaca idi. O hələdə zəif və bacarıqsız qanad vururdu. Özünü havada saxlaya bilməyib, o yerə yıxıldı və əzildi. Bala hərəkətsiz uzanıb, yazıq yazıq cikkildəyirdi.

Zahid Xəlil. Ballıca Qaracanın anasına necə xəbər apardı

Hə, elə ki yağış kəsdi, Ballıca tut ağacına dırmaşmağa başladı. Ağacın lap başından aşağıya baхdı. Gözləri qaraldı. Az qaldı ki, yıхılsın. Budaqdan möhgəm yapışdı. Birdən qulağına inilti gəldi. Kimsə qarışqa dilində deyirdi: