Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Əzizə Cəfərzadə. "Diyircəkli araba"

Abdulla Şaiq. "Pələng ovu"

Kərim baba söhbətinə belə başladı:

Gülzar İbrahimova. Yalançı pəhləvanın nağılı

Biri var idi, biri yox idi, Şamil adlı gombul bir oğlan var idi. Şamilin ata-anası bütün günü sahədə işləyər, o isə nənəsi ilə qalardı. Nənəsi də onu çox istədiyindən bütün günü yedirdərdi. Uşağın ağzı bekar dayanmaz, bütün günü işləyərdi. On dörd yaşı olmağına baxmayaraq, Şamil elə kökəlmişdi ki, qapıdan yana çevrilib keçirdi. 

N. Nosov. Oyunbazlar

Biz Valya ilə oyunbazıq. Həmişə özümüzdən maraqlı və əyləncəli oyunlar qururuq. Bir gün biz “Üç donuz” hekayəsini oxuduq. Daha sonra oynamağa başladıq. Biz otaqda qaçdıq, hoppandıq və qışqırdıq:

Rus xalq nağılı. Cəsur qoyun

Bir gün qoyunla keçi meşəyə otlamağa getdilər. Gəzdilər-gəzdilər və sonda azdılar. Meşənun qalınlığında gördülər ki, canavarlar yemək bişirir. 

Gülarə Munis. "Küçə fənərinin nağılı"

Keçmiş zamanlar lap uzaqda qalmışdı. Hər şey dəyişmişdi. Yollara asfalt döşənmişdi. Yolların kənarlarına dirəklər basdırılıb, onlardan işıq fənərləri asılmışdı. Artıq küçələr axşamlar da işıqlı olurdu. Yoldan keçən maşınlar və adamlar əziyyət çəkmirdilər. Fənərlər söhbət etməyə bir kimsə tapmadıqları üçün gündüzlər çox darıxırdılar. Bikar qalan fənərlər axşam düşənə qədər yatırdılar.