Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Lak nağılı. Ayı balası

Bilinmir bu əhvalat olub ya olmayıb, lakin deyirlər ki, bir kənddə dul kişi və onun gözəl bir qızı vardı. 

Elçin Əfəndiyev. Gilas qız

Aysunun adı Aysu idi, amma güllər, çiçəklər, yaşıl, yamyaşıl otlar öz aralarında Aysuya «Gilas qız» deyirdilər, öz aralarında pıçıldayırdılar:

Noqay xalq nağılı. Kamır-batır

Biri vardı, biri yoxdu bir qoca çoban vardı. Onun nə arvadı, nə də oğlu vardı. Çox illər idi ki, o, xana muzdurluq edir, onun minlərlə qoyununu otarırdı. Özünün isə heç nəyi yox idi. Çoban auldan bir az kənarda yaşayırdı.

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Cəhənnəm

Səhranın günbatan tərəfindən gördüm bir şölə asimana bülənd оlub, işığı hər yeri bürüyübdür. Üzümü şöləyə tərəf tutub getdim. Bir az gedəndən sоnra məni cəhənnəmin istisi vurdu. Təəccüb burası idi кi, burnuma plоv iyi gəldi. Yəqin etdim кi, cəhənnəmdə hamıdan çоx yananlar plоv yeyənlərdir.

Şamama. Ləzgi xalq nağılı

Bir kənddə bir qoca ilə bir qarı yaşayırdı. Onların evində iki qız böyüyürdü. Qızlardan biri qarının, o biri qocanın idi. Qocanın qızı gözəlliyi, xoş xasiyyəti və zəhmətkeşliyi ilə seçilirdi. Qarının qızı isə dalaşqanlığı və tənbəlliyi ilə tanınırdı. Qarı doğma qızlını daim əzizləyər, ögey qızına isə göz verib, işıq verməzdi.

Lak nağılı. Qızıl başmaq

Biri vardı, biri yoxdu, bir kəndli yaşayırdı. Onun üç oğlu vardı. Bir gün kəndli öz tarlasına baxmağa getdi və gördü ki, bu sahəni at tapdalayıb. O, evə qayıtdı və böyük oğluna dedi.