Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Lavrençenko Yuliya. Zərərli mikrob haqqında nağıl

Qədim zamanlardan insan orqanizmində çox sayda müxtəlif mikroblar yaşayır. Onların bəziləri zərərli, bəziləri isə zərərsizdir.

Elçin Əfəndiyev. Babamla ot çalmağa getmişdik

Mənim saçım qapqaradı, babamın saçı ÇAL.

Zahid Xəlil. Cumbulu və balıqçı qayığı

Hər şey balıqçı qayığından başlandı. Aхşam təzəcə düşmüşdü. Bu gün Cumbulunun anası işdən geç qayıtmalı idi.

Semiramidanın asma bağları

Babil bağları öz yaşına görə dünyanın yeddi möcüzəsindən ikincisidir.( Misir piramidaları birinci möcüzə sayılır). Bu bağlar zikkurat formasında inşa edilmiş dördmərtəbəli bir tikili idi. Hündürlüyü 28 metr olan hər bir mərtəbənin döşəməsi bir neçə qatdan ibarət idi.

Altı yoldaş

Badi-badi giriftar, hamam-hamam içində, xəlbir saman içində, dəvə dəlləklik elər, köhnə hamam içində. Qarışqa şıllaq atdı, dəvənin qıçı batdı. Hamamçının tası yox, baltaçının baltası. Orda bir tazı gördüm, onun da xaltası yox.

Mixail Zoşenko. Hamam

Yoldaş vətəndaşlar, deyilənə görə, Amerikada əla hamamlar var. Tutaq ki, bir vətəndaş gəlir hamama, soyunur, pal-paltarını yığır xüsusi yeşiyə və gedir özü üçün çimməyə. Ta narahat olmur ki, paltarı it-bata düşər, ya oğurlanar.