Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Su pərisi əfsanəsi

Uca Tanrı yeri, göyü, dənizləri, çayları, okeanları, dağları, bir sözlə hər şeyi yaratdı. Otlaqları, münbit torpaqları, zümrüd meşələri də o yaratdı... Bu meşələrə gözəllik gətirən quşları, heyvanları da Tanrı yaratdı. Çayları da balıqsız etmədi.

Özbək xalq nağılı. Ağıl və sərvət

Biri var idi, biri yox idi, bir qoca və onun dörd oğlu var idi. Bir gün qoca oğlanlarını yanına çağırıb:

Özbək xalq nağılı. Dostluq bir imtahandır

Biri var idi, biri yox idi, bir yarpaq və bir budaq var idi. Onlar yaxın dost olacaqlarına, bir-birilərindən heç zaman ayrılmayacaqlarına, çətin zamanlarda bir-birilərinə kömək edəcəklərinə dair bir-birilərinə söz verdilər. Onlar bir-biri ilə mehribancasına yaşayırdılar. Günlərin bir günü güclü külək əsməyə başladı. Küləyin güclü əsməyindən qorxan yarpaq budaqdan yardım istədi. Bu zaman budaq:

Sabir Süleymanlı. Qonaq

Gündüzgil hər il yayda bağa köçürlər. Onların həyətindəki alça ağacı bu il çoxlu bar gətirmişdi. Anası Gündüzə tapşırmışdı ki, ağacı qorusun. Meyvəsini uşaqlar dərib yerə atmasınlar, mürəbbə bişirəcəkdir.

Münəvər Tapdıqova. Yay tətilində

Hər gün günlərimi sayırdım. Axı mən tətildə istirahət üçün kəndə ana nənəmin, babamın yanına getmişdim. Kənd həyatı mənim çox xoşuma gəlirdi, hara baxırsan təmizlik, yaşıllıqdır.

Gülzar İbrahimova. Sehrli televizor

Gülşən adlı totuş, qəşəng, amma tənbəl bir qız vardı. Kitab oxumağı xoşlamaz, iş görməz, təkcə xoşladığı şey o idi ki, televizora baxsın. Valideynləri totuş, qəşəng, tənbəl qızı nə qədər danlayırdılarsa, xeyri olmurdu. Televizor elə bil sehrli idi. Qız gözdən yayınan kimi rəngli qutunu işə salır və baxırdı. Bir gün Gülşənin valideynləri qonaq gedəndə Gülşənə tapşırdılar: