Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Gennadiy Tseferov. Düşünmək lazımdır

İki yumurta hündür divanda uzanmışdı. Günəş onları qızdırırdı, külək isə bir yandan o biri yana çevirirdi. Sonra yumurtanın birindən cücə çıxdı.

Özbək xalq nağılı. Canavar və qoca

Biri var idi, biri yox idi, bir canavar var idi. Canavar qoyun sürüsünə hücum edib çobanı öldürdü. 

Qarışqa adamlar (əfsanə)

Əzəmətli palıd ağacının qol-budaqlarında quşlar, qabığının altında həşəratlar, yarpaqlarının üstündə qurdlar, kökündə isə qarışqalar yuva qurmuşdular. Palıd darıxmağa heç vaxt tapmırdı. O qədər nəhəng, güclü, möhkəm idi ki, o ətrafda yaşayan canlılar onu özlərinə arxa-dayaq bilirdi. Düşünürdülər ki, bir təhlükə olsa, palıd onları qoruyar.  

Lev Tolstoy. Çaqqallar və fil

Çaqqallar meşədə olan bütün leşləri yeyirlər və yeməyə daha heç nə qalmır. Belə olduqda, qoca çaqqal necə qidalanacaqlarını düşünməyə başlayır. Filin yanına gedir və deyir:

Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Zeybək qızı

Midhəd əfəndi sabah erkən darülfünuna gəldikdə oranın ingilislərin hind əsgərləri tərəfindən tutulduğunu gördü. Qapıda duruxdu, fikirləşdi, ağır bir həyəcan içində geri döndü. “Deməli, darülfünunumuza da əl uzatdılar”, – deyə öz-özünə düşündü və aylardan bəri əcnəbi işğalından təhqir olunmuş şərəfi bir daha əzildi.

Abdulla Şaiq. Anabacı

Məşğələmdən geri dönürdüm. Gecəki yağışın çuxurlarda gölməçələr yaratdığı ensiz bir səki ilə gedirdim. Bu vaxt qarşıma arıq, yamaqlı bir çarşaba bürünmüş qadın çıxdı. Altmış yaşlarında olan bu qadın çarşabı altından damarları görünən sümüklü əli ilə mənə bir kağız parçasını uzadaraq: