Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Çin nağılı. Günəş dağı

Bir vaxtlar iki qardaş yaşayırdı. Böyük qardaş xəsis və acgöz idi. O, atasının bütün mirasına sahib çıxmaq üçün səbirsizlənirdi. Atası öldükdə isə bir hiylə edib qardaşını aldatmağa qərar verdi. Bir axşam qardaşına yaxınlaşıb dedi:

Lev Tolstoy. Bəxt

Bir qrup insan qiymətli daşlar olan bir adaya gəldilər. İnsanlar az yeyib, az yatıb, bütün gün qiymətli daşlar axtarırdılar. Onlardan yalnız biri, heç nə etmirdi, yeyirdi, içirdi və yatırdı. Evə qayıtmaq vaxtı gələndə yoldaşları onu durğuzub dedilər:

Kəpənəyin nağılı

Biri vardı, biri yoxdu, bir Tırtıl vardı. Bu Tırtıl bütün günü güzgüyə baxıb deyirdi:

Xalqın malını xalqa satmazlar

Xalq mahnıları Azərbaycan xalqının mədəni irsinin ən dəyərli nümunələridir. Adından da göründüyü kimi, xalq mahnılarının ayrıca  adı yoxdur. Onlar əsrlər boyu yaranmış, dildən-dilə keçmiş və bu günədək gəlib çatmışdır. Xalq mahnılarının yaşamasında və təkmilləşməsində ustad xanəndələrin böyük rolu olmuşdur.

Valentin Berestov. Leylək və Bülbül

Əvvəllər quşlar oxuya bilmirdilər. Bir dəfə onlar eşitdilər ki, uzaq ölkələrin birində qoca, müdrik musiqiçi yaşayır. O, arzu edənlərə oxumaq öyrədir. Quşlar Leyləyi və Bülbülü onun yanına göndərdilər.

İndoneziya nağılı. Niyə ayının quyruğu qısadır?

Bir dəfə Kançil (cücə maral) yuvasında oturub qoz-fındıq yeyirdi. Birdən bir pələngin ona yaxınlaşdığını gördü.