Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Zahid Xəlil. Ballıca koğuşda

Yağış ara vermədən yağırdı. Ballıca gördü ki, üç çaqqal bir çəpişi bəyirdə-bəyirdə harasa aparır. Çəpiş qabaq ayaqlarını yerə dörоyərək geri dartınırdı. 

Anar. İki dəniz

Bir dəfə mən qayalara gəzməyə çıxmışdım. Mən əzilib parçalanmış, eybəcər və qorxunc hala düşmüş qayalara baxaraq, onları bu şəkilə gətirən qüvvənin sirri haqqında düşünürdüm; gör dənizdə nə böyük qüvvə var ki, belə sərt daşları bu kökə sala bilmişdir.

Gennadiy Tsiferov. Necə böyümək olar!

Ana pişik evdə deyildi. Mavi bantlı balaca pişik balası evdə tək başına idi. O, darıxdığından özü üçün oyun təşkil etdi - hər şeyi səpələyib ətrafa dağıtdı.

Zahid Xəlil. Ballıcanın qaranquşla söhbəti

Elə ki Ballıca yuvadan çıхdı, günəşin işıqından gözləri qamaşdı. Gözlərini оvuşdurub ətrafına baхdı. Dünya nə gözəl imiş! Göllər, çiçəklər, quşlar, tоrpaqlar gözəldir!

Konstantin Dmitriyeviç Uşinski. Qaranquşlar

Payız idi. Soyuq havanın yaxınlaşdığını hiss edən qaranquşlar artıq yuvalarını tərk etmişdilər. Balaca oğlan damlarının altındakı tərk edilmiş qaranquş yuvasını dağıtmaq istədi.

Kim haqlıdır?

Bir gün Sultan Hüseynin vəzirlərindən biri dedi: