Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Lev Tolstoy. Qu quşları

Qu quşları soyuq yerlərdən isti torpaqlara tərəf sürü ilə uçurdular. Onlar dənizin üstündən gecə-gündüz, hər açılan yeni gün, dayanmadan uçurdular.

Topelius Sakarias. İki dəfə iki dörd edər

Meşədə Çəpgöz dovşan və Qırmızıquyruq dələ yaşayırdı. Onlar yaxşı dost və qonşu idilər. Dovşan, dələnin özünə yuva qurduğu küknar ağacının kökləri altında yaşayırdı. Hər səhər Çəpgöz və Qırmızıquyruq bir-birinə: "Sabahın xeyir!" deyir, axşam saatlarında isə bir-birlərinə: "Gecən xeyrə qalsın!" diləməyi heç unutmurdular. Buna görə də şirin yuxular görürdülər. 

Dilrüba Cəfərova. Qayğıkeş valideynlər

İnsanlar kimi, heyvanlar və quşların da çoxu öz balalarını sevir, onların tərbiyəsi ilə məşğul olur. Onlar balalarını qorumaq üçün qat-qat güclü düşmənlə ölüm-dirim savaşına çıxa bilərlər.

Gülşən Orucova. Sehrli torba

Səməd kənddə ən nadinc oğlan idi. Onun əlindən hamı təngə gəlmişdi. Bir adam yox idi ki, Səməd haqqında yaxşı söz desin.

Şedrin Saltıkov. Ağıllı qumlaqçı

Biri varmış, biri yoxmuş, bir qumlaqçı varmış. Onun atası da, anası da ağıllı imış. Lap Nuh əyyamından çayda qorxa-qorxa yaşamışdılar, nə balıq şorbasına, nə durnabalığının ağzına düşmüşdülər. Oğlanlarına da bunu öyrətmişdilər. Qoca qumlaqçı öləndə oğluna demişdi: "Oğul, dünyada keflə yaşamaq istəyirsənsə, gözüaçıq ol!"

Lev Tolstoy. İki qardaş

İki qardaş birlikdə səyahətə çıxdı. Günorta meşədə dincəlmək üçün bir ağacın altına uzandılar. Oyandıqda gördülər ki, yanlarında bir daş var və daşın üzərində bir şey yazılıb. Qardaşlar yazını oxumağa başladı. Daşın üzərinə bu kəlimələr yazılmışdı: