Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Mark Tven. Heklberri Finnin macəraları. XXV fəsil

Təzə xəbər bir dəqiqənin içərisində bütün şəhərə yayıldı, camaat hər tərəfdən axışıb gəlməyə başladı; bəziləri hətta paltarlarını da qaça-qaça geyirdilər. Azca sonra biz böyük bir izdihamın ortasında idik, elə hay-küy, elə basırıq idi ki, elə bil qoşun hərəkət edirdi.  

Mark Tven. Heklberri Finnin macəraları. XXIV fəsil

Ertəsi gün axşamüstü, çayın ortasında hər tərəfi söyüdlük olan kiçik bir adaya yanaşdıq; çayın hər iki sahilində isə kəndlər yerləşirdi, hersoq ilə kral həmin kəndləri soyub-talamaq uçün oturub tədbir tökməyə başladılar. Cira hersoqa dedi ki, güman edir bu iş daha çox çəkməz, bütün günü əl-qolu bağlı halda çadırın içində uzanıb qalmaq onu lap zara gətirmişdi.  

Aysel Mübarizqızı. Utancaq İnci

İnci 5-ci sinifdə oxuyurdu. Çox çalışqan, bir o qədər də utancaq şagird idi.

Mark Tven. Heklberri Finnin macəraları. XXIII fəsil

Hersoq ilə kral bütün günü yorulmaq bilmədən işlədilər, səhnəni qurdular, pərdə asdılar, rampa əvəzinə səhnənin qırağına şam düzdülər, axşam isə gözümüzü açmağa macal tapmamış, zal ağzınacan adamla doldu; tamaşaçıların hamısı kişi idi. Daha adam buraxılmağa yer qalmadığı vaxt hersoq biletləri yoxlamaqdan əl çəkib binanı bayır tərəfdən hərlənərək gəlib səhnəyə çıxdı, pərdə qarşısında duraraq qısa nitq söylədi.  

Zahid Xəlil. Təkər

Taxtadan düzəldilmiş bir təkər yolun kənarına düşüb qalmışdı. Buradan maşınlar keçirdi.

Mark Tven. Heklberri Finnin macəraları. XXII fəsil

Mən sirkin yanına gedib dal qapı tərəfdə veyllənməyə başladım, qarovulçu gəlib yanımdan keçdikdən sonra isə sirk çadırının brezentini qaldırıb içəri keçdim. Yanımda iyirmi dollarlıq bir qızı pul və başqa pullar vardı, ancaq mən onları xərcləmək istəmirdim. Bilmək olmazdı, evdən bu qədər uzaqda, həm də özgə adamlar içərisində həmişə pul lazım ola bilər. Ehtiyat yaxşı şeydir. Mən havayı keçmək mümkün olmayan yerdə sirkə pul verməyin ələyhinə deyiləm, ancaq pulu çöle tullamaq da olmaz.