Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Rus nağılı. Polkan və ayı

Yaşlı köpək Polkan ömrü boyu zəngin sahibinə xidmət etmişdi. O, həyəti qoruyur, sahibinin uşaqları ilə birlikdə küçə boyu qaçırdı. Bəzən uşaqlar Polkanın quyruğundan dartırdılar, Polkan isə ağrı hiss etsə belə müqavimət göstərmirdi, çünki balaca uşaqların qəsdən etmədiklərini yaxşı bilirdi.

Elçin. Talvar

Əvvəlcə ağac şaqqıltısı eşidildi və bu ağac şaqqıltısı günortanın cırhacır istisində tamam kimsəsizləşmiş həyətdə çox gözlənilməz səsləndi, sonra aşağı başdakı Gülağanın gözləri birdən-birə bərəldi və uşaq bilmədi ki, qışqırsın, ya nə etsin.  

Konstantin Uşinski. Söhbət

Dovşan meşədə gəzirdi. Kolun dibindən bir xışıltı eşitdi. Tez qulaqlarını şəklədi. Demə bu kirpi imiş. Dovşan kirpinin yanına gəldi.

Donald Bisset. İnəklər və Külək

Bir gün çəmənlikdə, kölgəli bir ağacın altında inəklər dincəlirdilər. Onlar ot və yonca çeynəyirdilər, yanlarında isə sakit, isti və xoş Cənub Küləyi əsirdi.

Tənbəl ayı

Meşəyə bahar gəlir. Qar yavaş-yavaş yox olur, yarpaqlar böyüyür, heyvanlar isə meşədə oyunlar oyanır. Bruno adlı ayı isə hələ də yuxudadır. O, baharın gəlişindən xəbərsizdi.  

Rafiq İsmayılov. Cırcırama

Yəqin ki, siz isti yay günlərində çəmənlikdə cırcırama səsi eşitmisiniz. Çoxları elə bilir ki, o da quş kimi oxuyur. Amma belə deyil. Cırcırama öz möhkəm qanadlarını bir-birinə sürtməklə səs salır.