Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Bolqar nağılı. Martda niyə 31 gün var?

Bir vaxtlar, çox əvvəllər, Yaşlı Mart ayının ixtiyarında cəmi 28 gün, Gənc Fevralda isə əksinə 31 günü var idi.

Fransız nağılı. Tülkü və Xoruz

Bir dəfə kənddəki insanlar səs-küy salıb qışqırdılar: “Ay camaat!  Baxın, baxın, tülkü xoruzu aparır! Bu Jan Lartingin xoruzudur! "

Qırğız xalq nağılı. Tülkü və qarışqa

Tülkü ilə qarışqa dost idilər. Bir gün köməkləşib buğda səpməyə qərar verdilər. Ancaq hiyləgər tülkü qarnım ağrıyır, başım ağrıyır bəhanəsi ilə köməyə gəlmirdi. Qarışqa isə səhərdən axşama kimi tək başına işləyir, su tökür və od qalayırdı. Nəhayət, bir gün buğda yetişdi. Tülkü xırmanın buğda ilə dolu olduğunu görəndə qarışqanı aldadıb bütün məhsulu özünə götürməyə çalışdı.

Ən dəyərli

Bir zamanlar köhnə bir daxmada qoca və qarı yaşayırdı. Qoca söyüd çubuqlarını kəsir, səbət toxuyur, qarı isə kətan hörürdü. Halal zəhmətləri ilə birtəhər dolanırdılar.

Nikolay Sladkov. Ayı və günəş

Su ayının yuvasına sızaraq ayının şalvarını islatdı.

İbrahimbəy Musabəyov. Rzanın qutusu

Bir dövlətli kişinin iki oğlu var idi: birinin adı Əhməd, o birisinin adı Səməd idi.