Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Yaxşılığa yaxşılıq

Həmid adlı yoxsul bir kişi var idi. O,  hər gün meşədən şələ ilə odun gətirib satar, aldığı pulla uşaqlarını yarı qarnı ac, yarı qarnı tox dolandırardı.

Rus xalq nağılı. Əlcək

Bir baba meşə ilə yol gedirdi, onun dalınca balaca bir it qaçırdı. Baba az getdi, çox getdi, əlcəyini düşürdü. Bir siçan əlcəyi gördü, içinə girdi və dedi:  

Neman və Simnar

Bəhram xoşbəxt bir gündə qaranlıqdan sübh doğan kimi doğuldu. Bu xoş günü münəccimlər əvvəlcədən xəbər vermişdilər.

İdman ayaqqabısı

Məktəbin yaxınlığında balaca bir ayaqqabı dükanı var idi. Sahibinin adı Əşrəf idi. O özü satıcılıq edirdi. Satışdan gəliri cüzi olduğuna görə əlavə işçi saxlaya bilmirdi.

Afina və Araxna

Yunanıstanın paytaxtı Afina yunan ilahələrindən biri olan Afinanın şərəfinə adlandırılmışdır. Əfsanəyə görə, bu şəhərə dəniz ilahı Poseydon da öz adını vermək istəyirdi. Belə olduqda ilahların hakimliyi ilə yarış təşkil olundu. Afina və Poseydon şəhərə sahiblik etmək üçün öz qüdrətlərini göstərməli idilər.

Eşqin Məmmədov. "May Gilası"

Günlərin bir günü həyətimizdəki böyük may gilasının altında oturub nənəmlə söhbət edirdik .Mən balaca şahzadə kimi nənəmə dayanmadan yorucu suallar verirdim. Nənə, filan şey nə vaxt yaranıb, filan şey necə olub, filankəs necə adamdır?