Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Xoşbəxt və Bəxtsiz. Macar nağılı

Bilmirəm bu əhvalat doğrudur, yoxsa yalan, amma yaşlı adamlar danışırlar ki, bir zamanlar bir kənddə iki rəfiqə-iki qonşu yaşayardı. Onlar hər işi birlikdə görərdilər. Hətta ərə də bir gündə getmişdilər, eyni gündə də qızları doğulmuşdu. Bir qız çox sağlam, qəşəng idi, ona görə də adını Xoşbəxt qoydular. О biri qız isə sısqa və xəstə doğulmuşdu. İkinci qızın adını isə Bəxtsiz qoydular.

Qrimm qardaşları. Hansel və Qretel

Biri vardı, biri yoxdu, Qretel adında balaca bir qız vardı. Bir gün o, sübh tezdən kiçik qardaşı Hanseli də götürüb meşəyə yollandı. Gəzə-gəzə gəlib bir talaya çıxdılar, gördülər burada çoxlu göbələk var. Bacı-qardaş başladılar göbələk yığmağa. Hansel sonuncu göbələyi qoparanda dedi:

Mir Cəlal. “Bahar”

Kənddən ayrılandan sonra Bahar başıaşağı, fikirli yeriyərək hara getdiyini bilmirdi. Yolun uzaqlığını hiss etmədən bir də gözünü açıb özünü vağzalda gördü. Bir tüfəngli adam, döyükən kənd uşağını görüb yanına çağırdı. Qəssab dükanında atasının yanında işləməyi təklif elədi:

Gürcü nağılı. "Sənət öyrən "

Biri varmış, biri yoxmuş, bir şah və onun gözünün ağı-qarası bir oğlu varmış. Şah qocalmışdı və oğlunu evləndirmək qərarına gəldi. Şahın oğlu dedi:  

Dərzi şagirdi Əhməd

Hamam-hamam içində, xəlbir saman içində, dəvə dəlləklik elər, köhnə hamam içində. Qarışqa şıllaq atdı, dəvənin budu batdı, milçək mindik, çay keçdik, yabaynan dovğa içdik...   

Fin nağılı. Ağılsız Peykko

Çox qədim zamanlarda Реуkkо adlı troll yaşardı. Heç kim onun hardan gəldiyini bilmirdi. Biri deyirdi Реуkkоdənizlər sahibəsi Vellamo, meşələr şahı Tapio kimi təbiətin hakimidir, digərləri Реуkkоnun adi insan olduğunu və meşədə yaşadığını söyləyirdilər.