Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Teymur Elçin. “Turacın laylası”

Turaca bax, turaca bax, Dalınca bir ovçu düşüb Onu görsə, vuracaq. Kola girdi ana turac.

Rafiq Yusifoğlu. “Pəncərədən baxan güllər”

Evin havası pisdi, Susur fağır çiçəklər.

İvan Andreyeviç Krılov. “Ququ və göyərçin”

Ququ quşu ağacda oturdu qəmli-qəmli Onu görüb Göyərçin belə dərdli-ələmli. Şirin dillə soruşdu: - Nə var, nə olmuş sənə? Neçin kədər buludu çökmüş belə çöhrənə?

İvan Krılov. “Ayı və çöllü”

Bu doğrudur bərk ayaqda qulluq lazım olur bizə, Bu da var ki, hər yetəndən çarə olmaz dərdimizə, Allah özü əsirgəsin, axmaqlardan olaq uzaq, Düşməndən də betər olur bizə xidmət edən axmaq.

Teymur Elçin. “Saçaq-saçaq”

Qıvrım saçını Daradı Nərgiz. Öz saçı kimi Qaradı Nərgiz.

Tofiq Mütəllibov. “Qış”

Qonaq gəlir elə qış, Soyumuşdur havalar. Ağ geyinmiş hər tərəf, Dayanmadan yağır qar.