Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Abdulla Şaiq. “Bahar gəlir”

Əs, ey ətirli dan yeli, Könülaçan bahar gəlir.

Samuil Marşak. “Göy qurşağı”

Göy üzündə çaxdı şimşək, Tez gözünü yum görək!

İvan Andreyeviç Krılov. “Zəhmətkeş ayı”

Gördü ayı kəndli çəkir zəhməti, Var əcəb asudə, asan sənəti.

Rəsul Rza. "Vətən"

Mən dərmişəm bənövşəni, nərgizini bahar çağı, Mən görmüşəm sinəndəki laləzarı, buz bulağı Mən gəzmişəm, dolaşmışam hər yerini qarış-qarış. Mən çıxmışam dağlarına hələ sahər oyanmamış.

İslam Səfərli. “Xəzərim”

Sinən bir ağ gümüşdü, gümüşdü, Gözüm hüsnünə düşdü, ne düşdü.

İslam Səfərli. “Ana dili”

Dilim, – su kimi büllur, bal kimi şirindir